Powiatowy Urząd Pracy w Pucku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 

Informacji publiczna udostępniana jest na wniosek

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej (różne formaty zamieszczone poniżej)

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział organizacyjny

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.

Wniosek o udostępnienie w formacie.pdf  (wymaga przeglądarki Adobe Acrobat Reader)

Wniosek o udostępnienie w formacie.rtf   (wymaga edytora:WordPad,Word,Writer)

Wniosek o udostępnienie w formacie.doc (wymaga edytora:Word)

Wniosek o udostępnienie w formacie .sxw  (Darmowy pakiet Open Office 2.0 lub wyższy)