Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


 

Informacji publiczna udostępniana jest na wniosek

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej (różne formaty zamieszczone poniżej)

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział organizacyjny

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.

Wniosek o udostępnienie w formacie.pdf  (wymaga przeglądarki Adobe Acrobat Reader)

Wniosek o udostępnienie w formacie.rtf   (wymaga edytora:WordPad,Word,Writer)

Wniosek o udostępnienie w formacie.doc (wymaga edytora:Word)

Wniosek o udostępnienie w formacie .sxw  (Darmowy pakiet Open Office 2.0 lub wyższy)

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3324
Treść wprowadził(a): Gajak Roman, 2007-10-04 11:33:29
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2007-03-23 11:07:10