Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Postępowania unieważnione w 2006 roku

LISTA POSTĘPOWAŃ UNIEWAŻNIONYCH:
przetarg na serwer i oprogramowanie antywirusowe z dnia 09.10.2006

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postępowania unieważnione w 2011 roku

1. Ogłoszenie o zamówieniu - "Wykonanie sieci strukturalnej obejmującej sieć
    komputerową, dedykowaną sieć elektryczną i sieć telefoniczną
    w budynku przy ul.Orzeszkowej 7 w Pucku"


 
   - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Informacja o unieważnieniu przetargu 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postępowania unieważnione w 2014 roku


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi oraz kurs spawania blach spoinami czołowymi MAG 135/136 (grupa materiałowa 1.3)"

1. Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą : zorganizowanie i przeprowadzenie
szkolenia "Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi oraz kurs
spawania blach spoinami czołowymi MAG 135/136 (grupa materiałowa - 1.3)"

2. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (Nr sparwy IP-3310/2/2014)

3. Załącznik Nr 1 Formularz oferty

4. Załącznik Nr 2 Program szkolenia

5. Załącznik Nr 3 Oświadczenie wykonawcy z art.22 ustawy

6. Załącznik Nr 3a Oświadczenie o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

7. Załącznik Nr 4 Oświadczenie wykonawcy z art.24 ustawy

8. Załącznik Nr 5 Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej

9. Załącznik Nr 6 Wykaz bazy techniczno-dydaktycznej

10.Załącznik Nr 7 Imienny wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

11.Załącznik Nr 8 Oświadczenie o współpracy

12.Załącznik Nr 9 Informacja o szkoleniach zrealizowanych w ostatnich 3 latach

13.Załącznik Nr 10 Wzór umowy szkoleniowej

14.Załącznik Nr 11 Kalkulacja kosztów szkolenia

15.Załącznik Nr 12 Wzór ankiety oceny szkolenia

16.Załącznik Nr 13 Wzór zaświadczenia o ukończonym kursie

17.Załącznik Nr 14 Oznaczenie pomieszczeń

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4374
Treść wprowadził(a): Gajak Roman, 2014-07-24 11:07:39
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-07-24 09:28:28